Free shipping for orders over 150$

פיט ופיטונת - איתן סוסנקו

הרעיון לספר נבט כארבעים וחמש שנים באגף הנוער של מוזיאון ישראל בירושלים, בקיטנת אומניות מיוחדת בהדרכת אמנים פורצי דרך אמיצים ומקוריים. פיט ופיטונת נולדו בעולם של אנשים בודדים, והם מנסים בדרכם המיוחדת להפגיש בין אנשים וליצור חברויות. הם מלוים את האנשים הבודדים מרגע שבו נפגשות עיניהם ועד הרגע השמח שבו מתקימת חברות אמת...
Related Items